• y

ZWIEDZAJ WARMIĘ I MAZURY Z PRZEWODNIKIEM

Podróż na granicy Warmii i Mazur. Na trasie szlaku barokowa perła Europy. Wizyta w znanym już od średniowiecza sanktuarium Maryjnym w Świętej Lipce. Możliwość wsłuchania się podczas 15 minutowego koncertu w dostojne dźwięki barokowych organ z ruchomymi figurkami.

Rezydent sprzedaje wycieczki przy hotelowej recepcji  od poniedziałku do soboty w godzinach 17.00-17.30

Poznaj szczegóły